2012. 02. 22.

Magyar utastájékoztatást Szlovákiában!

Legalább van, még ha csak szlovákul és néha angolul. De van és ami van, az nem más, mint a hangos utastájékoztatás a vonatokon. A kétnyelvű Dél-Szlovákiáért küzdő civilek nem először, de joggal „hekkelték meg” a ZSSK szolgáltatásait.


Északi szomszédaink, bár sok szempontból előbbre járnak, mint a magyar kollégák – gondoljunk csak a MÁV-GÉPÉSZET agymenését évekkel megelőző ruttkai IC-kocsikra –, sokszor azonban nem is vesznek tudomást a magyar nyelvet beszélő és fizető utasokról. Így hát az utastájékoztatás még a határállomásokon sem hangzik el magyarul (sőt angolul vagy németül sem mindig), ahogy a vonatok fedélzetén is hiába keressük a magyar nyelvű hangosbemondást. Pedig bizony, a Dél-Szlovákián át járó nemzetközi vonatok java részén magyarul beszélő vagy éppen magyar nemzetiségű nem csak a vonatkísérő, hanem sokszor a mozdonyvezető is.
Bár a RegionalBahn Blog nem támogat sem politikai célokat (tegyük hozzá: ezek nem politikai jellegű célok), sem szabálytalanságokat, azonban meg kell jegyeznünk: elvárható, hogy a szomszédos országok nyelvén és valamelyik nemzetközileg is elfogadott közvetítő nyelven is elhangozzék az utastájékoztatás a határállomásokon és a nemzetközi vonatokon. És ez – véleményünk szerint – éppúgy érvényes akár a MÁV-START-ra, a CFR-re vagy a HŽ-re is, mint a ZSSK-ra.
Párkány város 73%-a magyarajkú, és évente több ezer külföldi turista keresi fel.
A vasútállomáson civilek évtizedek óta először köszöntötték magyarul és angolul is az utasokat.
Egy toleráns, európai társadalomban ez nem a civilek, hanem az állam dolga lenne! – áll a civilek videójának kísérőszövegében

Az Érsekújváron és Párkányon áthaladó Avala nemzetközi gyorsvonaton civilek a történelem során először tájékoztatták az utasokat a szlovák mellett magyar nyelven is. A kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmében Dél-Szlovákia 125 vasútállomásán fel lehet tüntetni a települések magyar nevét, és a többnyelvű tájékoztatás is lehetséges.
Ha Szlovákia tiszteletben tartja a nyelvi sokféleség európai elvét, akkor mindent meg kellene tennie azért, hogy ez az elv a vasúton is érvényesüljön.
Ez az állami vasúttársaság dolga, nem a civileké! – írják a civilek a videó kísérőszövegében

Halász Péter

Írásaink kommentálására a RegionalBahn Facebook-oldalán van lehetőség.