2012. 06. 02.

A német H/V-jelzőrendszer

Jelzős sorozatunk következő része a DB H/V-jelzőrendszerének (H/V-Signalsystem) ismertetésével és sajátosságaival foglalkozik. Ezek a jelzők (és kiegészítő jelzéseik) jellegzetes alakjukra való tekintettel sokak számára „a” német vasúti jelzőkkel egyenértékűek, s noha a régi tartományokban (az 1990 előtti NSZK területén) még mindig igen elterjedtek, kisebbségbe szorulásuk és eltűnésük folyamatos és visszafordíthatatlan.

Ennek részbeni oka az, hogy 1925-ös eredetű, tehát majd’ kilencven éves konstrukcióról van szó (a fényjelzőket „csak” 1935-től alkalmazzák). A másik, fontosabb aspektus, hogy a jelzőberendezések telepítésére újonnan már nem kerül sor.
Napelemes táplálású, LED-es optikájú H/V alak elő- és főjelző
(forrás: Wikipedia)


Hagyományos építésű (ältere Bauart) Hp+Vs (fő- és előjelző)-kombináció Köln főpályaudvarán. Az előbbi minden lehetséges kiegészítő jelzőeszközzel el is van látva – az irány- és sebességjelző közötti kis kijelzőn háromszög alakban látható, fényvédős optikák a hívójelzés szerepét töltik be

Az álló téglalap-alakú főjelző (Hp) az alábbi jelzési képeket adja:
 • egy (vagy két) vörös fény Megállj! jelzést jelent;
 • egy zöld fény – mátrixtáblán adott digitális, számkijelzéses sebességkorlátozás, vagy sebességkorlátozó tábla nélkül – a vonatra előírt maximális sebességgel történő át-, ki- illetve továbbhaladást jelent;
 • egy zöld fény – mátrixtáblán adott digitális, számkijelzéses sebességkorlátozással, vagy sebességkorlátozó táblával – legfeljebb a kijelzett számérték tízszeresének megfelelő sebességcsökkentéssel történő át-, ki- illetve továbbhaladást jelent;
 • egy zöld és egy sárga fény (fentről lefelé) – mátrixtáblán adott digitális, számkijelzéses sebességkorlátozás, vagy sebességkorlátozó tábla nélkül – maximum 40 km/h sebességgel történő át-, ki- illetve továbbhaladást jelent;
 • egy zöld és egy sárga fény (fentről lefelé) – mátrixtáblán adott digitális, számkijelzéses sebességkorlátozással, vagy sebességkorlátozó táblával – legfeljebb a kijelzett számérték tízszeresének megfelelő sebességcsökkentéssel (70 km/h-ig) történő át-, ki- illetve továbbhaladást jelent;
 • a jelző ezen kívül kettő, balról átlósan emelkedő fehér fénnyel tolatási mozgásra is adhat felhatalmazást: a közlekedő vonatokra érvényes vörös jelzés (legalább egy vörös fény, lásd lejjebb) ilyenkor aktív marad.
A ferdén döntött, hasított sarkú előjelző (Vs) az alábbi jelzéseket adja:
 • kettő sárga fény megállásra (vagy hívójelzésre) ad előjelzést;
 • kettő zöld fény – mátrixtáblán adott digitális, számkijelzéses sebesség-előjelzés, vagy előjelző tábla nélkül – azt jelenti, hogy a főjelzőn sebességcsökkentés nélküli továbbhaladásra vonatkozó jelzés van;
 • kettő zöld fény – mátrixtáblán adott digitális, számkijelzéses sebesség-előjelzéssel, vagy előjelző táblával – azt jelenti, hogy a főjelzőn legfeljebb az előjelzésben megjelölt számérték (80 km/h és afölött) tízszeresének megfelelő sebességgel történő továbbhaladásra vonatkozó jelzés van;
 • egy zöld (fent) és egy sárga fény (lent) – mátrixtáblán adott digitális, számkijelzéses sebesség-előjelzés, vagy előjelző tábla nélkül – azt jelenti, hogy a főjelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel történő továbbhaladásra vonatkozó jelzés van;
 • egy zöld (fent) és egy sárga fény (lent) – mátrixtáblán adott digitális, számkijelzéses sebesség-előjelzéssel, vagy előjelző táblával – azt jelenti, hogy a főjelzőn legfeljebb az előjelzésben megjelölt számérték (70 km/h-ig) tízszeresének megfelelő sebességgel történő továbbhaladásra vonatkozó jelzés van;
 • a jelző bal felső oldalán, középen lévő fehér fény a legalább 5%-kal csökkentett fékúttávolságra utal, praktikusan tehát ismétlőjelzői funkciót tölt be.
Sebességcsökkentés nélküli továbbhaladásra és ugyanilyen értelmű jelzésre előjelzést adó kombináció Wuppertal–Oberbarmen állomáson. A jelző tövében lévő 13-as szám a pályasebességre utal

40 km/h sebességgel történő kihaladásra parancsot adó főjelző Wuppertal-Vohwinkel állomáson. A következő előjelző az első blokkban van

Megállásra előjelzést adó előjelző (ismétlőjelző!)

Alacsony kiépítésű (niedrige Bauart) (ismétlő-)előjelző Köln Hbf kijárati körzetében, a Hohenzollernbrückén. Az előjelzés Köln Messe/Deutz állomás bejáratára történik

Sebességcsökkentés nélküli kihaladásra (főjelző), de megállásra előjelzést adó kombináció Koblenz főpályaudvarán. A sebességcsökkentés az előjelző melletti INDUSI-mágnes miatt elkerülhetetlen. A kép jobb oldalán lévő jelző tövében egy hagyományos, táblás sebességjelző látható. A jelzett számérték tízszerese a jelző meghaladásának maximális sebességét adja meg

A rendszerrel kapcsolatban – a teljesség igénye nélkül – néhány érdekességre is rámutatnánk:
 • a fényjelző-optikák elhelyezése teljes mértékben megegyezik az alakjelzők optikájának helyzetével, különösen szembeötlő ez az előjelzők esetében;


(forrás: Wikipedia)
 • lehetőség van a jelzők üzemszerű kiiktatására (betriebliche Dunkelschaltung), ha pl. rövid térköz, vagy hosszú peron megosztására nincs szükség, ilyenkor csak az előjelző ad jelzést, a főjelzőn egy fehér fény világít (ha sem az előjelzőre, sem a főjelzőre nincs szükség, akkor mindkettő sötét, és csak egy fehér fény világít a főjelzőn, jelezve, hogy az üzemképes, de jelzést nem ad);


 • az előjelzőket a hozzájuk tartozó főjelzőkkel együtt kezelik, így azokkal együtt „esnek vissza”;
 • érdekesség, hogy a H/V-jelzőknek létezik egy újabb változata is („neuere Bauart”), amely jelzési képeit tekintve ugyanazt „tudja”, mint a régi jelzők; jelzőlapjai, optikái és fényvédői azonban a Ks-rendszer alkatrészeiből állnak, és így arra megtévesztésig hasonlítanak; a felismerést az optikák száma teszi lehetővé;
Ks-fő- és előjelzőn azonban nem világíthat egyszerre több optika

Ugyanilyen, új építésű jelzők, az előjelzők mögött háttal a régebbiek is láthatók (Oberwesel–St. Goar állomásköz). Figyelemre méltó, hogy a főjelző „kétvöröses” kialakítású, de csak egy vörös világít rajta

Még egy példa Kölnből, a 012. sz. jelző mögött régebbi építésű „párja” látható

Új építésű jelző profilja. A helyszín továbbra is Köln Hbf
 • az előjelzők előtt távolságjelző táblák vannak (3 darab, rendre 75–75–100 m távolságban)
Három előjelző tábla, a mögöttük álló előjelző, valamint a DB AG teherfuvarozó leányvállalatának három 151-es sorozatú gépéből kiállított mozdonyvonat. A felvétel a Bett-Tunnel bejáratából készült az Oberwesel–St. Goar állomásközben
(a másképpen nem jelölt felvételeket a szerző, Nánási Zoltán készítette)
 • a rendszert – a helyi viszonyok figyelembevételével (pl. baloldali közlekedés) – Izraelbe is „exportálták”; ott az eredeti nyugat-német megoldáshoz képest minden fordítva van, a jelzők és az INDUSI-mágnesek is.
A Ben Gurion nemzetközi repülőtér vasútvonalán (Tel Aviv), a szemlélőhöz képest távoldó vonat mögött jól látszanak az előjelzők és a hozzájuk tartozó vonatbefolyásoló mágnesek is. A szemfüles olvasónak a kocsik is ismerősek lehetnek
(fotó: Michael Sender, forrás: Railpictures.net)

Végül néhány szót az „egy vörös–két vörös” problematikájáról: feltűnhet, hogy egyes főjelzőkön egy, másokon kettő vörös fény is van (ezek a régebbiek). Az egyik a „Zughalt-Rot” (a közlekedő vonatokra érvényes vörös), a másik pedig a „Rangier-Rot” (a tolatási mozgásokra vonatkozó jelzés), tehát egyik sem ún. pót-vörös fény. Ha a jelzőn két vörös fény világít, az értelemszerűen minden jellegű mozgás számára Megállj! jelzést jelent. Ha viszont csak egy vörös fény világít, mellette pedig elalszik a másik (ha van egyáltalán) és megjelenik két fehér fény (tehát szabad a tolatás), az csak a „közlekedő” vonatoknak jelent Megállj!-t. A vörös fények számának pusztán teoretikus jelentősége van, ugyanis amikor a H/V-rendszer elemeit a tolatási jelzőkkel egyesítették, rájuk került egy „plusz” vörös, láttatván, hogy tolatási jelzést is adó szerkezetről van szó. Minthogy az egyértelmű jelzésadás egy vörös fénnyel is megoldható, ezért a „Doppelrot” alkalmazásától hamar eltekintettek.

Nánási Zoltán

Írásaink kommentálására a RegionalBahn Facebook-oldalán van lehetőség.