2013. 03. 04.

A DB-nél marad a hamburgi gyorsvasút

A Deutsche Bahn üzemeltetheti egészen 2033-ig a hamburgi gyorsvasutat. 2018-ig hatvan új vonatot hoz a régi-új üzemeltető és 2021-ig megújul a maradék, forgalomban maradó szerelvény. Nagyívű tervek a Hanza-városból.

Piaci alapúnak látszó pályázaton is eredményes volt a DB AG, illetve annak leányvállalata, az S-Bahn Hamburg GmbH. A társaság, a jelenlegi üzemeltető működtetheti a harmadik sínes hálózatot a jövőben is. Az új közszolgáltatási szerződés 2018-tól 2033-ig szól. Tegyük hozzá: eredetileg közvetlenül a DB AG-t bízták volna meg az üzemeltetéssel (ahogy az eddig is volt), de brüsszeli nyomásra inkább kiírta a HVV az üzemeltetési pályázatot.
A tervek szerint a DB AG az új kontraktus életbe lépésééig leselejtezi az 52 legöregebb, 472-es sorozatú motorvonatot és azokat hatvan vadonatúj szerelvénnyel pótolja majd. A továbbiakban a forgalomban maradó többi vonatot pedig modernizálják. Ez nem lesz könnyű feladat, mivel a 474-esek felújított változata jó ideje várja a Szövetségi Vasúti Hatóság, az EBA engedélyét, amelyet azonban eleddig még nem kapott meg a három kocsiból álló, teljes egészében átjárhatóvá alakított, klimatizált utasterű szerelvény. A tervek szerint elsősorban a nagyvasútra is kilátogató, két áramrendszerű, Hamburg és Stade közötti forgalomban használt 474-esek lennének az első átalakított vonatok.
A hatvan új motorvonatnak köszönhetően összesen nyolccal több vonat áll majd az üzemeltető rendelkezésére, ami első körben az üzembiztonság javítását célozza majd. A menetrend e vonatokkal való bővítése egyelőre nincs napirenden.
A szerelvények kapcsán több gyártó is jelezte érdeklődését: a Bombardier látványterve mellett a Hitachi is jelezte érdeklődését és be is mutatott egy makettet a 2012-es InnoTranson. Ez utóbbiak a londoni Javelin-vonatok német igényre szabott változatai lennének.

A leendő 490-es sorozatú hamburgi S-Bahn-szerelvény látványterve a Bombardieről. A 2012-es InnoTrason láthattuk e víziót
(fotó: Halász Péter)

Napirenden van viszont az ohlsdorfi és az Elbgaustraße melletti kocsiszín modernizálása. A járműbeszerzésre és a telephelyek korszerűsítésére 400 millió eurót, hozzávetőleg 118 milliárd forintot fordít a DB AG.
A DB AG járműbeszerzése mellett a közszolgáltatási szerződés tartalmaz egy 86 vonatra vonatkozó opciót is, amelyet Hamburg városa kötött ki. A tervek szerint ebből 44 vonat a régóta tervezett, Hamburg és Bad Odesloe között beindítandó S4-es viszonylathoz kellene, míg 20 vonat egy új, Hamburg és Kaltenkirchen között, az AKN pályáján közlekedő vonalon kerülne bevetésre. További 22 szerelvény pedig a menetrendi kínálat bővítését szolgálná – fogalmazott Frank Horch, Hamburg gazdasági szenátora.
A megrendelőként fellépő közlekedési szövetség, a HVV vezetője, Lutz Aigner jelezte: ezeket a vonatokat 2018-ig legalább meg kell rendelni, hogy az engedélyeztetési eljárást időben le lehessen zárni, szükség esetén pedig az EBA igényeinek megfelelő változtatásokat meg lehessen tenni. Úgy tűnik, az üzemeltetők és a megrendelők tanultak a berlini S-Bahn 481/482-es motorvonatai körül botrányokból és a Bombardier-féle Talent 2-esek nyögvenyelős üzembe helyezéséből. Hozzátették: szükségszerű az új vonatok beszerzése, a meglévő járműparkban futó típusokból további beszerzés szinte lehetetlen – különösen a régi áron.
A szolgáltatás fejlesztése ellenére a DB AG-nak a jövőben be kell érnie egy szerényebb költségtérítéssel. Hamburg jelenleg évi 75 millió eurót, hozzávetőleg 22,2 milliárd forintot ad a gyorsvasút üzemeltetéséért, ehhez jön még a másik két érintett tartomány, Schleswig-Holstein és Niedersachsen (Alsó-Szászország) támogatása. Ennél azonban a jövőben kevesebbel akar Hamburg hozzájárulni a vasútüzemhez. A pályázat kiírásakor hírül adtuk: összesen évi 85-95 millió euró (25-28 milliárd forint) költségtérítésre számíthat az új üzemeltető.

A 472-esek közül 52 vonatot selejteznek 2018-ig. Hatvan új szerelvény érkezik majd helyettük
(fotó: Óvári Péter)
A közszolgáltatási szerződés kiköti azt is, hogy a jelenleg legkorszerűbbnek számító (1996 és 2001 között, valamint 2006-ban beszerzett) 474-es sorozatú szerelvényeket a közszolgáltatási szerződés lejártáig, 2033-ig új vonatokra kell cserélnie a DB AG-nak. Ez a flotta pedig egy előre meghatározott összeg ellenében Hamburg városának tulajdonába kerül majd, így ha 2033-tól új üzemeltető veszi esetleg át a hálózatot, nem lesz gondja a járműbeszerzéssel. Ezzel kívánják elkerülni azt a helyzetet, hogy a hálózat speciális – harmadik sínes, egyenáramú – mivolta miatt csak kevés pályázó szálljon ringbe. Mivel egy pályázónak legalább hatvan új vonattal kell jelentkeznie, ez komoly költségeket jelent, különösen egy tizenöt éves közszolgáltatási szerződés tekintetében, amikor a járművek élettartama legalább kétszer ennyi.
A pályázókkal folytatott megbeszélések eredménytelenségére is felkészült egyébként a város: az elmtúlt időszakban létrehozták az esetlegesen a járműparkot kezelő társaságot, illetve felkészültek egy önálló S-Bahn-társaság létrehozására. Szerencsére erre nem került végül sor, ámbár megjegyzendő, hogy egy „zöldmezős” beruházás ilyen formán igen költséges lett volna, hiszen nem csak vonatokat és személyzetet kell szerezni, hanem a járművek karbantartásához szükséges bázisokat ki kell építeni a szakszemélyzetet ehhez alkalmazni kell.
Hamburg tehát már áldását adta az új kontraktusra. A két másik „mellékszereplő” Schleswig-Holstein és Niedersachsen tartományok június 30-áig kell, hogy elfogadják a 2018-tól érvényes közszolgáltatási szerződést, amelyet ez után írhat alá a HVV és a DB AG.

Halász Péter

Írásaink kommentálására a RegionalBahn Facebook-oldalán van lehetőség.