2013. 07. 22.

Sosemvolt metró

A berlini metróhálózat fejlesztési tervei közötti hosszú ideje jelen van már egy vonal amelyet hol F-nek, hol éppen 10-esnek, hol pedig U10-esnek neveznek. A német főváros észak-keleti részéről átlós irányban, dél-nyugat felé tartó vonal azonban soha sem épült meg. Vagyis igen, részben.
Hosszú ideje tervezik, azonban eleddig nem épült még meg a berlini, tízes számmal jelzett metróvonal. A német főváros „fantommetrója” azonban itt-ott mégis jelen van: rejtett ajtók, elkészült aluljárók vagy éppen a kelleténél több vágánnyal rendelkező állomások formájában. Ismerkedjünk meg hát a vonallal!

Kis berlini fantomtörténet


A vonal már az 1920-as években szerepelt a hosszú távú elképzelések között. A Weißenseeből induló, az Alexanderplatz és a Potsdamer Platz érintésével Steglitzbe vezető vonalnak ugyanis az 1930-ban átadott E vonal Alexandreplatz állomásán is építettek peronokat. Ezek a vágányok és a kapcsolódó, mintegy százötven méter hosszú alagutak a mai napig megvannak. Mivel a vágányok csak a tárolóvágányok felől járhatók, így csak üzemi célokra használják ezeket a vágányokat.
Az U10-es vonal tehát már régóta szerepel a hosszú távú elképzelések között. 1961 után, amikor a berlini fal felhúzása miatt az NDK államvasútja, a DR üzemeltetésében álló S-Bahn-hálózatot bojkottálták a nyugat-berliniek és a város vezetése ezt alapvetően – hallgatólagosan – támogatta is. Támogatta párhuzamos buszjáratok szervezésével és az S-Bahn-hálózatra fittyet hányó metróépítési tervekkel. Így történhetett, hogy az U9-es metró 1974-ben átadott, a steglitzi Schlossstraße alatt vezető szakaszán elkészültek a majdani U10-esnek szánt létesítmények is.
A város újraegyesítése és a közlekedésfejlesztési elképzelések 1993-as felülvizsgálata változtatott azonban a terveken. 1984 óta már a nyugat-berlini BVG kezelte a városban a gyorsvasút üzemét. Ekkortól kezdve ismét számoltak az S-Bahn-hálózattal, így az U10-es steglitzi ágának ötletét elvetették, mert az párhuzamos az S1-es gyorsvasúti viszonylattal és inkább a meglévő vonalat fejlesztenék.

Az U3-as és az U10-es metrók vonalvezetése és az elkészült létesítmények térképe
(forrás: Wikipedia)

Így történt hát, hogy az U10-es vonal átalakult az U3-as (illetve részben a viszonylatok átszervezése miatt a mai U1-es) vonal fejlesztésévé. Az északi ág, Weißensee és a Potsdamer Platz között megmaradt olyannak, amilyennek azt korábban tervezték. Innen viszont a Magdeburger Platz érintésével jutna el a vonal a Wittenbergplatzra, ott az U1-es alagútjában érné el annak mostani végállomását, az Uhlandstraßét. Tovább folytatva az utat nyugat felé az Adenauerplatz és a Messe érintésével jutna el a vonal az U2-es metróval közös csomópontra, a Theodor-Heuss-Platzhoz. Ezek a tervek egyébként azért is érdekesek, mert a felhasználandó, meglévő vonalak egy része jelenleg a kisprofilú hálózat része, az új vonal viszont nagyprofilú lenne, így komoly átalakításokat kellene elvégezni ezeken a létesítményeken is.
Idővel azonban a város úgy döntött: a közeljövőben realizálandó projektek közül kikerült az U10-es metró vonala, a 2010-es tervek között csak a távlatokban szerepel: 2030-ig biztosan nem kezdenek hozzá a vonal megépítéséhez. Így tehát egy darabig biztosan kihasználatlanok maradnak a már elkészült, szerkezetkész létesítmények.

El sem veszett állomások


Az U10-es metró építéséhez kapcsolódóan számos olyan létesítmény megvalósult, amelyet napjainkban nem úgy használnak, ahogy eredetileg tervezték – már ha használják egyáltalán. Vegyük hát sorra ezeket, hiszen van közülük olyan, amelyikkel Berlinben járva-kelve magunk is találkozhatunk.

Az Alex és környéke


Az első, már említett „Bauvorleistung” az Alexanderplatzon, az U5-ös metró állomásán található. Az U5-ös vonal vonatai a négy vágányos állomáson csak a két belső vágányt használják, a külső vágányokon csak néha fordulnak meg vonatok, akkor is jobbára csak üzemi menetek vagy különvonatok járnak itt. Időnként ezen vágányok egyikéről indulnak a kabrió-menetek, ahol egy specálisan kialakított pőrekocsin utazhatják be a vállalkozó utasok a berlini metróhálózat egy részét.

Az Alexanderplatz alatti létesítmények rajza a térképen
(forrás: Wikipedia)

Az Alexanderplatzon elkészült, látható létesítmények mellett azonban más is készült: Weißensee felé az 1960-as években, a tér átrendezése során alakították ki a majdani fúrópajzs indítóaknáját a korábban, már az 1930-as évek végén megépített alagútcsonkok végén. Az „Alex” alatt jelenleg a Weißensee felé vezető alagút 650, a Potsdamer Platz felé haladó vonatok alagútja 575 méter hosszban épült meg.

Majdnem teljesen használaton kívüli vágány az Alexanderplatzon. A majdani U10-es metró Weißensee felé vezető vágányát jelenleg csak üzemi menetek és az igen népszerű „kabrió-metrók” használják. Utóbbit igen csinos összegért, hosszú idővel korábban lefoglalva kínálja a BVG az érdeklődőknek. Ezek jobbára sima turisták, nem közlekedésbarátok
(fotó: Halász Péter)

Az U5-ös metró hosszabbítása során egyébként kiépítenek egy újabb átszállópontot: a Berliner Rathaus állomásnál ugyanis egy kétszintes állomás terveit készítették el: alul az U10-es, fent az U5-ös vonal szerelvényei járnának. Azonban – ahogy említettük – egyelőre nem számolnak azzal, hogy rövid távon megépülne az U10-es vonal, így addig négy vágányos tárolót építenek az előkészített helyre az U5-ös vonal számára. Ha szükségessé válik, akkor lehetőség lesz a létesítmény szélső peronos állomássá való átalakításra.
Ugyancsak a belvárosban, a Spree felett átívelő Mühlendammbrücke 1936-os átépítése során egy 95 méter hosszú alagútcsonkot építettek a szakemberek. Azonban a város újraegyesítése után megváltozott elképzelések szerint mélyvezetésű alagútba kerültek volna az U10-es szerelvényei, így ez a létesítmény feleslegessé vált, így a Mühlendammtunnelt 1997-ben betonnal töltötték fel.

Potsdamer Platz


A 2006-ra elkészült észak-déli nagyvasúti alagút és a Potsdamer Platz nagyvasúti állomás megépítése során elkészült az új metróvonal állomása is. A szélső peronos kialakítású állomást is magában foglaló létesítmény kelet-nyugati irányban vezetne a Leipziger Platztól a Tiergartentunnelig, a Potsdamer Straßéval párhuzamosan. A létesítmény az S-Bahn-állomás aluljáróját osztja ketté, a két rész közötti kapcsolatot a nagyvasúti megálló mélyebben fekvő aluljárószintjén át kapcsolták össze. Az állomás nyugati felét előkészítették az átszállási lehetőséget a szintén tervezett villamosvonal felé is. Az itt megépített létesítmény hossza 392 méter. Jelenleg különböző események helyszíneként szolgál a majdani metróalagút.

 A Potsdamer Platz környékén megépült létesítmények rajta
(forrás: Wikipedia)

Kleistpark


1967 és 1969 között az U7-es metróvonal Kleistpark állomásának építése során egy körülbelül 90 méter hosszú darabja épült meg a majdani metróvonalnak, illetve annak állomásának. Elkészültek az U7-es metró állomása és az aluljáró elosztócsarnoka felé vezető lépcsők is.

Az U7-es vonal Kleistpark állomása alatt is van egy „el sem veszett” metrómegálló
(forrás: Wikipedia)

Innsbrucker Platz


A berlini metró iránt érdeklődők számára az egyik legnagyobb vonzerővel bíró létesítmény az Innsbrucker Platz alatt fekvő, Ipu (Innsbrucker Platz unten) hívójelű állomás. Az U4-es metró felé átszállási kapscsolatot kínáló állomást a városi autópálya-gyűrű, a Stadtautobahn építése során készítették el. Az építkezés miatt felszámolták az U4-es metró fordító- és tárolóvágányait a mai állomástól délre. A mai aluljáró alatti szinten pedig kialakították az új vonal állomását. Az aluljáró a tervezett nagy átszállóforgalomra tekintettel meglehetősen nagyvonalúan lett megtervezve, azonban a felület egy részét manapság már egy élelmiszer-áruház foglalja el.
Az állomás szerkezetén kívül elkészült egy körülbelül 200 méter hosszú alagútcsonk is, amely átvezet a Ringbahn vágányai alatt. Így ha esetleg megépülne az új metróvonal, nem kell hozzányúlni a gyorsvasúti vágányokhoz.

A legnépszerűbb létesítmények egyike az Innsbrucker Platz alatti szerkezetkész metróállomás
(forrás: Wikipedia)

Schlossstraße


Az Alexanderplatz mellett a másik, ma is szemmel láthatóan elkészült rész a steglitzi Schlossstraße alatt vezet. 1968 és 1974 között építették meg a kétszintes, az U9-es és az U10-es metrónak szánt alagutat és állomásokat. Az első közös állomás a Walther-Schreiber-Platz lenne, itt V alakban futnának össze a vonalak. Az U9-es állomása természetesen elkészült, az aluljáró elrendezésére tekintve látható, hogy az U10-essel is számoltak, de nem épült meg az állomása és a kapcsolódó aluljáró sem. Mindössze az alagutak összeágazásának helyétől láthatjuk az új metrónak szánt helyet.
A korabeli tervek szerint a metrószerelvények itt két szinten haladtak volna. Ezeknek az elképzeléseknek megfelelően alakították ki a Schlossstraße állomást is, amely két peronszinttel rendelkezik. Alul észak felé, lent pedig dél felé haladnak a vonatok. Az elképzelések szerint a Schlossstraße állomáson szintben lehetne átszállni az U9-es és az U10-es vonal vonatai között. Erre azért kellett lehetőséget teremteni, mert az U9-es a hosszú távú elképzelések szerint a steglitzi városközponttól tovább menne dél felé, Lankwitzba.

A Schlossstraße alatti létesítmények a térképen. A sárgásbarna vonal az U9-es tervezett vonalvezetését mutatja, de jelenleg az U10-es végállomását használja a vonal
(forrás: Wikipedia)

Az U10-esnek szánt peron az U9-es vonal Schlossstraße állomásán
(fotó: Halász Péter)

Ennek megfelelően építették ki az U9-es metró tervezett végállomását is: a létesítmény – amelyet metróval még soha sem használtak – fordított V alakban válik el az U10-es vonalától. Az építkezés során az U9-es és az U10-es metró állomása is elkészült. Az U10-es végpontja egyelőre maradt volna Rathaus Steglitznél, így az állomás után már csak a fordító- és tárolóvágányok kialakítására került sor. Azonban amíg nem épül meg az U10-es és az U9-es is csak idáig jár, az U9-es került az U10-es vonal helyére, ezt az állomást tették alkalmassá az utasforgalom fogadására.

Az U9-es metró vonalvezetése a tervezett lankwitzi hosszabbításával együtt
(forrás: Wikipedia)

A BVG legújabb elképzelései szerint azonban – figyelmbe véve, hogy az U10-essel már nem igazán számolnak a közlekedéstervezők – a Schlossstraße állomáson egy szintre vonnák össze az U9-es metró forgalmát és az alsó szintet lezárnák a forgalom elől. Végül pedig 2014 és 2017 között „készre szerelnék” az U9-es szerkezetkész állomását, a mostani végállomást pedig felhagyják.

Szerkezetkész metróállomás: hamarosan ide költözhet az U9-es metró, miután a jelenlegi Rathaus Steglitz állomást felhagyná a BVG
(forrás: Wikipedia)


Az eredetileg az U10-esnek szánt állomásról indul jelenleg az U9-es metró Rathaus Steglitznél
(fotó: Halász Péter)

Adenauerplatz


Az U3-as metró, majd a megváltozott U10-es kapcsán is készültek olyan létesítmények, amelyek a majdani vonalhosszabbítást segítenék. Az egyik ilyen az U7-es metró Adenauerplatz állomásánál található létesítmény. A Kurfürstendamm kereszteződésében fekvő metrómegálló építésekor figyelemmel voltak ezekre a tervekre, így a majdani metróállomás egy része megépült az U7-es peronjai alatt.

Kantstraße


Nyugatabbra, a többek között az InnoTransnak is otthont adó Messe és a kongresszusi központ, az ICC közelében is számoltak a metróval. Az ICC építésekor kialakított Neue Kantstraße-Masurenalle-Messedamm csomópont alatt egy nagy kapacitású aluljárót építettek ki. Ehhez kapcsolódóan az aluljáró alatt elkészült a tervezett metróállomás egy darabja is. Bár arról nincs megbízható információ, de valószínű, hogy a Stadtautobahn alatt is elkészült egy alagútcsonk.

Halász Péter

Írásaink kommentálására a RegionalBahn Facebook-oldalán van lehetőség.