2012. 04. 19.

Az oroszok már Sopronban vannak!

Megérkezett Sopronba az első Ludmilla. A német vasútnál 232-es sorozatszámként ismertté vált orosz dízelgép a GYSEV Cargonál áll szolgálatba. A „repcevasút” bérli a gépet a DB Schenker romániai leányvállalatától és hamarosan három másik társa érkezik a Hűség Városába.
A GYSEV szóvivőjétől, Rázó Lászlótól kapott tájékoztatás szerint a tegnap hazánkba érkezett mozdony valóban a GYSEV-é, pontosabban a GYSEV Cargóé. A 3000 lóerős gépek 2200 tonnás vonatok továbbítására is alkalmasak, engedélyezett legnagyobb sebességük 120 km/h. A hazánkban is ismert M62-esekkel rokonságban álló nagydízelek előnye, hogy képesek a vonatfűtésre is: 1000 V 16 2/3 Hz-es váltakozóárammal tudják a személykocsikat ellátni. Megjegyezzük: kezdetben az NDK államvasútjánál szolgálatba állított gépeknél 25 Hz-re emelték a fűtési áram frekvenciáját, mert így nem zavarta a biztosítóberendezések sínáramköreit. Azonban mára valamennyi gépnél visszatértek a 16 2/3-es, a felsővezetékükkel egyébként azonos frekvenciára. (Az már csak részletkérdés, hogy a német nyelvterületen a felsővezetékben elektrotechnikai okokból évtizede már 16,7 Hz-es áram van.)
Az elsőnek érkezett, 92 53 0 651 004-9 pályaszámú Ludmilla a soproni fűtőház „udvarán”
(fotó: GYSEV)

A GYSEV-től kapott tájékoztatás szerint a gépek rendelkeznek magyarországi típusengedélyekkel, emellett a Németországban is követelményként előírt pontszerű vonatbefolyásoló berendezés is megvan a mozdonyokon. A hazai szolgálathoz azonban még el kell látni a mozdonyokat magyar EVM 120 típusú vonatbefolyásoló berendezéssel is. Ez és az NKH engedélye szükséges még a forgalomba állításhoz.
Rázó László tájékoztatása szerint a Ludmillák elsősorban a megnövekedett teherszállítási igények miatt kerülnek a GYSEV Cargóhoz. Az optimális költségkihasználás miatt azonban várhatóan a GYSEV a személyszállításban is használja majd őket: elsősorban a Szombathely és Csorna közötti, nem villamosított szakaszon, ahol IC-ket vontat majd az orosz nagyvas.
Az elsőként Sopronba érkezett 92 53 0 651 004-9 pályaszámú mozdonyt 879/1979 gyári számon építették Vorosilovgrádban. A 132 598-4 pályaszámon 1979. május 15-én kezdte meg a szolgálatát az NDK államvasútjánál, a DR-nél. Akkor Falkenberg (Elster) volt a honos fűtőháza. 1987. november 16-án hagyta el az első V6 jelű javítás után az akkor Karl-Marx-Stadtnak nevezett Chemintzben lévő főműhelyt.
1992. január 1-jén vezették be a nyugatnémet rendszerhez igazodó pályaszám-rendszert a DR-nél, ekkor kapta a 232 598-3 pályaszámot a gép. Innentől kezdve az életútja kalandosabb volt, 1992-ig Neubrandenburgban majd Schwerinben, majd Rostock-Seehafen fűtőházban szolgált. 2006. június 1-jétől Halle (Saale) G volt a honos telephelye. A gépet 2008. március 20-án búcsúztatták innen és másnap félreállították. A gép 2008-ban kapott még egy IS770 szintű javítást, majd 2009. május 25-ével törölték a DB AG állagából. Ekkor került előbb a Logistic Services Danubius S.r.l., Timisoara, majd a DB Schenker Rail Bulgaria EOOD, Pirdop állagába.

Halász Péter

Írásaink kommentálására a RegionalBahn Facebook-oldalán van lehetőség.